Jedyn yjzel, czyli osioł, kańs se swoja tasza posioł.

Szkolenie BHP dla nauczycieli i innych pracowników szkoły

Szkoła, przedszkole lub inna placówka dydaktyczno – wychowawcza, to specyficzne środowisko pracy. O bezpiecznych warunkach nauki i pracy w takich zakładach wypowiada się wiele aktów prawnych – znacznie więcej, niż o każdym innym przeciętnym miejscu zatrudnienia. Specyfika miejsca, a szczególnie poziom odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników procesu nauczania determinuje również organizację kursów BHP. Szkolenie BHP nauczycieli powinno odbywać się w okresach nie dłuższych jak pięć lat i zawierać treści dostosowane do specyfiki zawodu.

BHP dla nauczycieli – czym rożni się od zwykłych kursów?

Na mocy nowych przepisów prawa pracy i ustaw o bezpieczeństwie w placówkach oświatowych od 1 marca 2019 nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy szkoły muszą odbyć szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do tej pory pierwsza pomoc była modułem szkoleń nauczycielskich; obecnie każdy zatrudniony mający styczność z dziećmi musi znać podstawowe zasady ratownictwa. Co ważne – te same przepisy zniosły obowiązek okresowych szkoleń dla pracowników administracji szkolnej, ale zniesienie nie dotyczy pierwszej pomocy.

Każdy nauczyciel przystępujący do pracy przechodzi szkolenie wstępne. Najczęściej szkoli go szef służby BHP w szkole. W małych jednostkach robi to dyrektor placówki lub wyznaczony nauczyciel pełniący obowiązki społecznego inspektora BHP. W ciągu następnych 12 miesięcy nowy nauczyciel musi zaliczyć okresowe szkolenie bhp dla nauczycieli. W praktyce takie szkolenia placówki oświatowe zamawiały w formach świadczących usługi szkoleniowe. Tradycyjny kurs z wykładami i ćwiczeniami praktycznymi powinien trwać 8 godzin lekcyjnych.

W teorii, bo w praktyce bywało i bywa różnie. Skrócenie wykładów to praktyki nader często stosowane. Podobnie jak wspólne rozwiązywanie testów na koniec zajęć. Chyba nikt nie słyszał w Polsce o choćby jednym przypadku niezdania testu egzaminacyjnego. Tymczasem wiedza z zakresu BHP, to kwestia wielkiej odpowiedzialności za losy własne, a przede wszystkim za dzieci powierzone opiece. Stąd nie tylko warto, ale należy solidnie zapoznać się z przepisami BHP dla nauczycieli.

Szkolenie BHP nauczycieli online

Coraz częściej pracodawcy nauczycieli zakupują kursy BHP online. Licencje przewidują uruchamianie materiałów na wielu stanowiskach, więc nauczyciele mogą spokojnie zapoznać się z przepisami w zaciszu domowego gabinetu na swoim prywatnym komputerze lub w szkole w czasie między zajęciami. Takie szkolenie BHP dla nauczycieli obejmuje tematykę z ogólnych zasad BHP (przegląd i opis wybranych regulacji prawnych), postępowanie w zakresie oceny zagrożeń, problematykę organizacji pracy na stanowisku i eliminowanie zagrożeń podczas wykonywania obowiązków, postępowanie podczas wypadków.

Każdy uczestnik kursu, który zaliczy test otrzymuje stosowne świadectwo potwierdzające ważność szkolenia okresowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.