Jedyn yjzel, czyli osioł, kańs se swoja tasza posioł.

Rodzaje fuzji firm

Jednym z co raz bardziej korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorstw jest możliwość ich połączenia. Dzięki temu nie muszą one ze sobą konkurować, a co więcej – mogą połączyć siły i zwiększyć własne zasoby majątkowe. Takie połączenia noszą nazwę fuzji firm. Jakie są ich rodzaje?

Podział fuzji przedsiębiorstw przez wzgląd na ich kondycję finansową

Fuzje firm dzielą się na dwie podstawowe grupy – konsolidacyjną i inkorporacyjną. Pierwsza z nich to nic innego jak połączenie się przedsiębiorstw o podobnej wartości i wielkości. Druga natomiast zakłada fuzję firmy mniejszej i większej, podczas kiedy ich stan majątkowy znacznie się od siebie różni.

W przypadku fuzji konsolidacyjnej oba przedsiębiorstwa przenoszą posiadane majątki na rzecz wspólnej, nowo powstałej firmy. W fuzji inkorporacyjnej z kolei dochodzi do przeniesienia majątku przez mniejsze przedsiębiorstwo na rzecz większego w zamian za udziały w już wspólnym interesie. Ilość udziałów jest uzależniona przede wszystkim od wartości wniesionego majątku.

Podział fuzji firm przez wzgląd na charakter ich działalności

Ze względu na charakter i obszar działalności firm biorących udział fuzji, połączenia między nimi dzielą się na trzy rodzaje:1. fuzja pozioma, do której zalicza się połączenie przedsiębiorstw funkcjonujących w tym samym sektorze rynku,2. fuzja konglomeratowa, czyli połączenie przedsiębiorstw działających w odmiennych sektorach rynku,3. fuzja pionowa, czyli połączenie przedsiębiorstw, które zajmują się tymi samymi produktami i/lub usługami, jednak na różnych etapach ich powstawania.

Ponadto fuzja pionowa również dzieli się na dwie grupy. Są to:
1. fuzja pionowa w dół, która ma miejsce, wówczas gdy jedną ze stron fuzji jest dostawca,
2. fuzja pionowa w górę, kiedy to jedną ze stron jest odbiorca produktów i/lub usług.

Różnice między fuzją a przejęciem

Często odnośnie do połączenia się przedsiębiorstw są używane zamiennie dwa pojęcia – mianowicie fuzja i przejęcie. Jednak nie zawsze jest to uzasadnione. Przejęcie firmy to nic innego jak jej wykupienie, które niekoniecznie musi odbywać się za zgodą zarządu (przejęcie wrogie). Fuzja natomiast jest w pełni dobrowolnym posunięciem ze strony biorących w niej udział właścicieli firm.

Istnieje także wykupienie, czyli przejęcie firmy w formie przyjacielskiej – za zgodą zarządu przejmowanej firmy. Wówczas takie przekształcenie nosi znamiona fuzji i dopuszcza się użycia tego terminu, choć nie jest ono całkowicie poprawne.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.