Jedyn yjzel, czyli osioł, kańs se swoja tasza posioł.

Kariera adwokata

Zdobycie wykształcenia prawniczego daje duże pole do wyboru ścieżki kariery. Struktura kariery prawników znacznie różni się w zależności od kraju.

Prawo zwyczajowe

W większości krajów, w których obowiązuje prawo, prawnicy mają wiele możliwości w trakcie swojej kariery zawodowej. Poza prywatną praktyką mogą zostać prokuratorem , radcą prawnym, radcą prawnym firmy, pracownikiem sądu administracyjnego, sędzią , arbitrem lub profesorem prawa. Istnieje również wiele nieoficjalnych miejsc pracy, dla których przygotowanie prawne jest dobrym przygotowanie, są to zawodu takie jak polityk, dyrektor wykonawczy, administrator rządu, bankier inwestycyjny, przedsiębiorca lub dziennikarz. W krajach rozwijających się, takich jak Indie, znaczna większość studentów prawa nigdy tak naprawdę nie praktykuje, ale po prostu używa zdobytego stopnia prawnego jako podstawy kariery w innych dziedzinach.

W większości krajów cywilnych adwokaci generalnie kształtują swoją edukację prawniczą wokół wybranej specjalności. Granice między różnymi rodzajami prawników są starannie określone i trudne do przekroczenia. Po zdobyciu wykształcenia prawniczego mobilność zawodowa może być poważnie ograniczona. Na przykład, w przeciwieństwie do swoich amerykańskich odpowiedników, sędziom niemieckim trudno jest odejść z ławy i zostać rzecznikami w prywatnej praktyce. Innym interesującym przykładem jest Francja, gdzie przez większość XX wieku wszyscy urzędnicy sądowi byli absolwentami elitarnej szkoły zawodowej dla sędziów. Mimo że francuskie sądownictwo rozpoczęło eksperymenty z anglo-amerykańskim modelem powoływania sędziów od uznanych adwokatów, niewielu adwokatów, którzy faktycznie wstąpili do ławki w ten sposób, są traktowani z góry przez swoich kolegów, którzy podjęli tradycyjną drogę do urzędu sądowego.

Specjalizacja

W wielu krajach prawnicy wykonują sprawy ogólne. Zajmą się prawie każdym rodzajem przypadku, który może istnieć. W innych krajach istnieje od początku XX wieku tendencja do specjalizowania się na wczesnym etapie kariery zawodowej. W krajach, w których specjalizacja jest powszechna, wielu prawników specjalizuje się w reprezentowaniu jednej strony w jednej konkretnej dziedzinie prawa. Sposób ten jest powszechny w Stanach Zjednoczonych.

Organizacja

Prawnicy prowadzący prywatną praktykę zazwyczaj pracują w wyspecjalizowanych firmach zwanych firmami prawniczymi, z wyjątkiem angielskich adwokatów. Ogromna większość firm prawniczych na całym świecie to małe firmy, które liczą od 1 do 10 prawników. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone, z dużą liczbą firm zatrudniających ponad 50 prawników.

W szczególności adwokaci w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i niektórych stanach Australii nie pracują w “kancelariach prawnych”. Ci, którzy oferują swoje usługi członkom społeczeństwa – w przeciwieństwie do tych, którzy pracują “w domu” – muszą być samozatrudnieni.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.