Jedyn yjzel, czyli osioł, kańs se swoja tasza posioł.

Motywacja płacowa pracowników – czy tylko pieniądze motywują pracowników

Motywacja płacowa pracowników to dla wielu pracodawców jedyny sposób, aby nakłonić pracowników do zwiększenia zaangażowania w swoje zawodowe obowiązki. Tymczasem sami pracownicy niektóre rodzaje motywatorów traktują jako część wynagrodzenia, z kolei inne, które dla pracodawców nie są ważne, mogą ich lepiej motywować.

Co motywuje pracowników

Choć najczęściej w kontekście motywowania pracowników wymienia się pieniądze, to nie są one jedynym czynnikiem, który pracownik traktuje jako motywator dla dalszej pracy. Niektórym pracownikom wystarczy pochwała ze strony przełożonego i docenienie jego wkładu na forum publicznym, inni z kolei wolą nagrody o większej wartości.

Z punktu widzenia pracownika ważnym czynnikiem motywującym jest np. awans czy zmiana stanowiska pracy. Nie chodzi tu jednak o pozorną zmianę stanowiska z powodu zmiany nazewnictwa stanowisk w całej firmie, ale o faktyczną zmianę wraz ze zmianą zakresu obowiązków. Dla pracowników ważna jest również stabilność zatrudnienia, a więc umowa o pracę.

Motywacja płacowa pracowników

W kontekście motywacji płacowej najczęściej wymienia się premie, które mogą być premiami uznaniowymi lub premiami za zrealizowanie założonych celów. W przypadku pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie choć w części uzależnione od wypracowanych zysków czy obrotów, zaangażowanie jest duże właśnie ze względu na realny wpływ na wysokość wynagrodzenia.

Z kolei premie uznaniowe, które pracownik otrzymuje lub nie, a jej wysokość zależy od różnych czynników, przy czym żaden z nich nie zależy bezpośrednio od samego pracownika, nie zawsze odpowiednio motywują. W firmach, w których takie premie wypłacane są co miesiąc lub co kwartał, wielu pracowników traktuje je jako integralną część wynagrodzenia. Zatem ich wpływ na motywację pracownika jest dość niski.

Pozapłacowe czynniki motywujące

Oprócz gratyfikacji pieniężnych pracownik może otrzymać polisę ubezpieczeniową ze składką częściowo opłacaną przez pracodawcę czy udział w zyskach. Jednak są to nadal motywatory, które zalicza się do czynników płacowych.

W wielu firmach oferowane są karty do klubów fitness czy uprawniające do skorzystania z oferty kulturalnej oraz prywatna opieka medyczna. W korporacjach otwiera się także żłobki dla dzieci pracowników, doceniając potencjał pracujących matek.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.